»

Ανθρώπινο Δυναμικό


Στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας κατατάσσονται φυσικά οι ιδιοκτήτες της εταιρίας , οι οποίοι ασχολούνται προσωπικά τόσο με τις πωλήσεις όσο και με την επίβλεψη του συνεργείου. Υπάρχουν ακόμη εξωτερικοί πωλητές , τμήμα εισαγωγών και εξαγωγών, εσωτερικά λογιστήρια και ένα μεγάλο πλήθος εργατοτεχνικών με εμπειρία στην επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων.

Εντός των συνεργείων μας πραγματοποιούνται παράλληλα και διάφορες υδραυλικές κατασκευές που αφορούν την τοποθέτηση  λαβίδων ποικίλων τύπων , πλάγιων μετατοπίσεων , κουβάδων κλπ. 
 
Copyright © 2013 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. All rights reserved. Powered by Softways S.A.